Przejdź do treści

O NDT-Bobath

integracja_sensoryczna02Koncepcja Bobath jest ciągle modyfikowana razem z najnowocześniejszymi osiągnięciami wiedzy medycznej. Na przełomie lat 50/60 została przystosowana do usprawnienia niemowląt i małych dzieci przez dr. E.Koeng i fizjoterapeutę Mary Quiton z ośrodka Bobathów nazwa została koncepcją NDT-Bobath. Stała się ona podstawą rozwoju „wczesnej interwencji”.

Metoda ta jest dojrzała pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Bazą do pracy i stosowania metody Bobath jest doskonała znajomość rozwoju neurofizjologicznego człowieka. Jest to również najmniej kontrowersyjna metoda terapii dzieci i niemowląt.

Przygotowanie do ruchu poprzez zapewnienie pełnego zakresu ruchu w stawach i przygotowanie sensoryczne (czucie powierzchowne, propriocepcja, stymulowanie przedsionka)

 • Torowanie prawidłowego napięcia mięśni. (poprzez stosowanie odp. technik, wprowadzanie rotacji)
 • Torowanie prawidłowych wzorców postawy i ruchu
 • Maksymalna aktywizacja pacjenta
 • Wykorzystanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach.

Zastosowanie

Zastosowanie terapii metodą NDT-Bobath powoduje:

 1. Normalizację napięcia mięśniowego (obniżenie napięcia wzmożonego i podwyższanie napięcia obniżonego) przy zastosowaniu odpowiednich technik i wspomagań oraz dystalnych i proksymalnych punktów kluczowych.
 2. Hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz ruchów przez ułatwienie prowadzenie z odpowiednich punktów kluczowych, rękami terapeuty ruchów najbardziej jak to możliwe zbliżonych do prawidłowych. Dzięki temu dostarczenie również odpowiednich doznań czuciowych.
 3. Poznawanie, kształtowanie i uświadomienie schematu ciała oraz stymulacji dotykowej.
 4. Wykorzystywanie zdobytych już umiejętności w czynnościach codziennych i w aktywności spontanicznej .
 5. Zapobieganie i leczenie przykurczów mięśniowych i deformacji kostno-stawowych.
 6. Usprawnianie czynności karmienia.
 7. Stymulację wielozmysłową:
  • układ przedsionkowego (równowaga)
  • narząd wzroku (ćwiczenia aparatu ruchowego gałek ocznych wg potrzeb pacjenta)
  • narządu słuchu

Zalety

 • Zapewnienie dziecku fizjologicznego rozkładu dnia
 • Nie zaburza relacji matka – dziecko
 • Nie powoduje zjawiska habituacji, czyli przyzwyczajenia do bodźca
 • Stymulacja i normalizacja rozwoju z zapewnieniem potrzeby bezpieczeństwa i miłości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *