Cennik usług terapeutycznych

Cennik obowiązuje od 2 listopada 2018 r.

Integracja Sensoryczna

Diagnoza
 Czas trwania zajęć: 3 oddzielne spotkania, każde 60 min*
1dzien Cena diagnozy: 300 zł
Terapia (regularne cotygodniowe zajęcia)
 Czas trwania zajęć: 60 min
1dzien Cena zajęć: 100 zł

* – 3 zajęcia spotkania, dwa spotkania diagnostyczne oraz omówienie wyników diagnozy z Rodzicami na trzecim spotkaniu

Więcej o integracji sensorycznej…

Logopedia

Diagnoza
 Czas trwania: 45 – 60 min
1dzien Cena: 90 zł-120 zł
Terapia
 Czas trwania zajęć: 30 min 1dzien Cena zajęć: 60 zł
 Czas trwania zajęć: 45 min 1dzien Cena zajęć: 90 zł
 Czas trwania zajęć: 60 min 1dzien Cena zajęć: 120 zł

Więcej o terapii logopedycznej…

Trening słuchowy wg Johansena

Diagnoza:

1dzien Cena: 300 zł (badanie audiometryczne, test na lateralizację oraz test dychotyczny, wywiad), 200 zł badanie skrócone (bez audiometrii)
1dzien Płyta CD: 120 – 160 zł (płyta indywidualnie dobrana do problemów słuchowych dziecka)
1dzien Wizyta kontrolna: 200 zł (co 6-10 tyg. po zakończeniu słuchania kolejnych płyt CD)

Więcej o treningu Johansena…

Aktywny trening słuchowy Neuroflow

Diagnoza:

1dzien Cena: 300 zł (wywiad i badanie dziecka)
1dzienKoszt poszczególnych etapów treningu wynosi: I etap – 270zł; II etap – 260zł; III etap i każdy kolejny- 250zł
1dzien Wizyta kontrolna: 200 zł (między etapami)

Więcej o treningu Neuroflow…

NDT-Bobath

 Czas trwania zajęć: 45 min / 60 minut
1dzien Cena zajęć: 100 zł / 120 zł

Więcej o terapii NDT-Bobath…

Terapia ręki

 Czas trwania: 45 min/60 min.
1dzien Cena: 90 zł/100 zł.

Więcej o terapii ręki…

Terapia pedagogiczna – reedukacja

Diagnoza pedagogiczna
 Czas trwania: ok. 60 min (Uwaga!!! Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona od indywidualnego przypadku)
1dzien Cena: 100 zł
Terapia
 Czas trwania zajęć: 60 min
1dzien Cena zajęć: 100 zł

Więcej o terapii pedagogicznej…

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Diagnoza
 Czas trwania jednego spotkania: 60 min (Uwaga!!! Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona od indywidualnego przypadku)
1dzien Cena za 1 spotkanie: 120 zł
Terapia
Czas trwania terapii: 60 min
1dzien Cena terapii: 120 zł

Więcej o zajęciach psychterapii…

Diagnoza gotowości szkolnej

 Czas trwania jednego spotkania: 60 min (Uwaga!!! Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona od indywidualnego przypadku)
1dzien Cena za 1 spotkanie: 120 zł

Więcej o diagnozie gotowości szkolnej…

Gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa

 Czas trwania: 45 – 60 min (zajęcia indywidualne)
1dzien Czas trwania zajęć: 45 min 1dzien Cena zajęć: 100 zł
 Czas trwania zajęć: 60 min 1dzien Cena zajęć: 120 zł

Więcej o zajęciach gimnastyki korekcyjnej…