Terapia integracji sensorycznej

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ TO SZANSA NA BARDZIEJ HARMONIJNY ROZWÓJ

EduPoint_5296Terapia Integracji Sensorycznej (terapia SI, terapia sensoryczna) przeznaczona jest głównie dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole (w tym dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych), ale także dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

certyfikat_integracji_senso2EduPoint.pl – dysponuje sześcioma salami (4. w Warszawie na ul. Światowida i 2. na Berensona) wyposażonymi w profesjonalny i różnorodny sprzęt do prowadzenia zajęć terapii Integracji Sensorycznej. Terapeuci Edupoint.pl posiadają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi. Wszyscy nasi terapeuci integracji sensorycznej posiadają uprawnienia do wystawiania diagnozy i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (certyfikat lub dyplom II stopnia SI).

Najbardziej charakterystyczne symptomy, które można zauważyć u dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Jeśli u Państwa dziecka występuje więcej niż 3 takie symptomy, może to wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej:

Jeśli dziecko:

 • jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
 • łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi
 • bywa agresywne,
 • jest niestabilne emocjonalnie,
 • jest zbyt statyczne, mało aktywne,
 • ma trudności z zasypianiem i snem,
 • prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
 • z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie),
 • unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
 • nie toleruje zabaw dłońmi,
 • nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci,
 • domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
 • wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
 • ma słabą świadomość własnego ciała,
 • wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),


 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
 • wydaje się niezdarne (często upada, potyka się),
 • ma trudności z oceną odległości,
 • może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
 • ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
 • często myli strony prawa-lewa
 • z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób,
 • reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • boi się odrywać stopy od podłoża,
 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • ma trudności z pisaniem, czytaniem,
 • zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
 • zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
 • nieprawidłowo stoi / siedzi,


 • szybko się męczy,
 • jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
 • ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem,
 • nie lubi / domaga sie pokarmów o określonej konsystencji,
 • poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
 • nie lubi głośnych / określonych dźwięków,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • lubi wydawać głośne dźwięki,
 • pewnych dźwięków nie zauważa,
 • poznaje otoczenie za pomocą węchu,
 • negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
 • nie rozróżnia zapachów,
 • ignoruje nieprzyjemne zapachy;


Terapeuci integracji sensorycznej w Warszawie