Przejdź do treści

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Oferta terapeutyczna
Kategorie Bloga
Może niepokoi cię kilka z wymienionych symptomów?
Jeśli dziecko:

Możesz pomóc swojemu dziecku,
sprawdź czy nie ma
zaburzeń integracji sensorycznej.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ TO SZANSA NA BARDZIEJ HARMONIJNY ROZWÓJ

Terapia Integracji Sensorycznej (terapia SI, terapia sensoryczna) przeznaczona jest głównie dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole (w tym dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych), ale także dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Dlaczego Integracja Sensoryczna w EduPoint?

Jak przebiega diagnoza integracji sensorycznej?

Pierwsze spotkanie – diagnoza integracji sensorycznej.

Praca z dzieckiem w sali terapeutycznej.

Drugie spotkanie – diagnoza integracji sensorycznej.

Praca z dzieckiem w sali terapeutycznej.

Trzecie spotkanie – omówienie diagnozy integracji sensorycznej.

Spotkanie z rodzicem/rodzicami (bez dziecka) – terapeuta omawia wyniki diagnozy i obserwacji dziecka.

Decyzja o podjęciu terapii integracji sensorycznej

Decyzja rodziców po zapoznaniu się z zaleceniami terapeuty

Rozpoczęcie terapii

Ustalenie dnia i godziny terapii – najczęściej jest to ten sam termin co termin diagnozy

Inne najbardziej charakterystyczne symptomy, które można zauważyć u dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Jeśli u Państwa dziecka występuje więcej niż 3 takie symptomy, może to wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej:

Jeśli dziecko:
 • jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
 • łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi
 • bywa agresywne,
 • jest niestabilne emocjonalnie,
 • jest zbyt statyczne, mało aktywne,
 • ma trudności z zasypianiem i snem,
 • prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
 • z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie),
 • unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
 • nie toleruje zabaw dłońmi,
 • nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci,
 • domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
 • wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
 • ma słabą świadomość własnego ciała,
 • wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),
 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
 • wydaje się niezdarne (często upada, potyka się),
 • ma trudności z oceną odległości,
 • może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
 • ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
 • często myli strony prawa-lewa
 • z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób,
 • reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • boi się odrywać stopy od podłoża,
 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • ma trudności z pisaniem, czytaniem,
 • zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
 • zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
 • nieprawidłowo stoi / siedzi,
 • szybko się męczy,
 • jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
 • ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem,
 • nie lubi / domaga sie pokarmów o określonej konsystencji,
 • poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
 • nie lubi głośnych / określonych dźwięków,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • lubi wydawać głośne dźwięki,
 • pewnych dźwięków nie zauważa,
 • poznaje otoczenie za pomocą węchu,
 • negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
 • nie rozróżnia zapachów,
 • ignoruje nieprzyjemne zapachy;
 •  

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Terapeuci integracji sensorycznej w Warszawie