Terapia ręki

Ręka jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych narządów wykorzystywanych w naszym codziennym życiu. Odpowiada za wykonywanie większości podstawowych czynności życiowych takich mycie się, ubieranie, jedzenie itp. Sprawne ręce są również w zabawie oraz w aktywności edukacyjnej dziecka. Szczególne ważne miejsce ręka zajmuje w nabywaniu umiejętności pisania. Uczeń nieradzący sobie np. z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, malowaniem, wycinaniem, pisaniem często skazany jest na niepowodzenia szkolne.

Zajęcia terapeutyczne nie tylko poprawiają sprawność małej motoryki dziecka, uczą również koncentracji, poprawiają chwyt dziecka, wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową.

Cele terapii to:

 • wykształcenie czynności manipulacyjnych
 • kształcenie analizy i syntezy wzrokowej
 • ćwiczenia sprawności rąk z wykorzystaniem zabaw ruchowych związanych z otoczeniem – rzucanie, chwytanie, ukierunkowanie ruchów
 • ćwiczenia przedramienia, dłoni, stawu nadgarstka, palców
 • ćwiczenia płynności i precyzji ruchów ręki, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej, planowanie ruchu
 • rozwijanie koncentracji uwagi na zadaniu
 • nauka organizacji pracy

Kiedy na terapię? – Gdy rodzic zauważa:

 • opóźnienie umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku
 • małą wyćwiczalność w zakresie ruchów drobnych (słaba precyzja ruchów)
 • słabą koordynację ruchów palców, dłoni i przedramienia
 • niski poziom graficzny oraz trudności w innych zadaniach plastycznych
 • wolne tempo pracy
 • niechętne podejmowanie czynności manualnych, w tym zabaw manipulacyjnych takich jak nawlekanie korali, trudność z budowaniem z klocków
 • trudność i niechęć do wykonywania czynności samoobsługowych, np. zapinania guzików, sznurowania butów
 • niechęć dziecka do rysowania, wykonywanie bardzo uproszczonych rysunków
 • nieprawidłowy sposób trzymania ołówka/ kredki w palcach
 • zbyt mocny lub słaby nacisk na kredkę/ołówek/ długopis podczas rysowania/pisania
 • dziecko szybko się męczy podczas w/w czynności
 • u małych dzieci: brak lub bardzo słabe umiejętności rysowania koła – w wieku 3 lat, kwadratu i krzyża – w wieku 4 lat, trójkąta i kwadratu opartego na kole – w wieku 5 lat.
 • u dzieci piszących – niewłaściwy kierunek kreślenia liter, utrzymujący się dłuższy czas tzw. odbicie lustrzane, nieprawidłowy kształt liter, nie mieszczenie się w liniaturze

Efektem końcowym terapii ręki jest harmonijny proces opanowywania techniki pisania
i właściwego poziomu rozwoju analizatora wzrokowego, słuchowego oraz kinestetyczno-ruchowego.

 

Terapeuci ręki w Warszawie