Przejdź do treści

Maria Zaremba

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, filolog

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku – pedagogika
 • Uniwersytet Warszawski – filologia polska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku – terapia pedagogiczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • „Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
 • „Pedagog XXI wieku – wiedza, talent, umiejętności”
 • II stopień w zakresie kinezjologii edukacyjnej,
 • studium o prawach dziecka i przemocy w rodzinie,
 • liczne warsztaty nt. edukacji prozdrowotnej,
 • „Negocjacje i mediacje – zapobieganie i przeciwdziałanie agresji”,
 • warsztaty przygotowujące do realizacji programów profilaktycznych: „Soba być. Dobrze żyć”, „Elementarz. Siedem kroków”, „Program domowych detektywów. Jaś i Małgosia na tropie”,
 • warsztaty „Interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”,
 • „Autyzm – od dzieciństwa do dorosłości”,
 • szkolenie na egzaminatora OKE,
 • „System pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w świetle obowiązujących przepisów”,
 • cykl zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje wychowawcze ,
 • „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – certyfikat.