Przejdź do treści

Logopeda – diagnoza i terapia

Oferta terapeutyczna
Kategorie Bloga
Oferujemy diagnozę, terapię i profilaktykę zaburzeń mowy. Nasi logopedzi i neurologopedzi używają skutecznych metod pracy z narządem mowy w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

kompleksowa diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna mowy i wymowy, w tym m.in.:
 • badanie funkcji połykania
 • badanie funkcji oddychania
 • sprawności aparatu artykulacyjnego
 • orientacyjne badanie słuchu (w niektórych przypadkach logopeda może zalecić poszerzenie badania audiometrię tonalną)
 • sprawdzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych

Terapia logopedyczna

Program terapii logopedycznej jest opracowywany przez logopedę (lub neurologopedę) indywidualnie dla każdej osoby.

W zakres terapii logopedycznej wchodzi między innymi:

 • usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego, w tym praca nad poprawą wyrazistości wymowy
 • wywoływanie i ćwiczenie artykulacji głosek,
 • usprawnianie słuchu fonemowego (fonematycznego)
 • praca z dziećmi z problemami szkolnymi,
 • komunikacja wspomagająca lub alternatywna (AAC)
 • logopeda pracuje również nad poprawą kompetencji komunikacyjnych i językowych

Pod opieką specjalistów logopedów w naszych ośrodkach na Białołęce są między innymi dzieci i młodzież z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (NMPK).

Ponadto nasi logopedzi i neurologopedzi zajmują się osobami dorosłymi z mową afatyczną (afazja mowy) i dyzartryczną różnego typu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

W naszej ofercie znajdziecie również:

Rodzicu, logopeda nauczy Cię:

Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci do 3 r.ż. obejmująca:

Logopeda lub neurologopeda dokonają oceny:
Specjaliści dokonają też określenia funkcji karmienia i pojenia dziecka mającego z tym problemy.

Wczesną interwencją logopedyczną w szczególności objęte być powinny dzieci:

Wczesna interwencja logopedyczna daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych, wyrównania deficytów i przygotowania aparatu artykulacyjnego do prawidłowego podjęcia funkcji mowy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Logopedzi w Warszawie