Przejdź do treści

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – wskazówki dla rodziców i nauczycieli

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą być słabsze w niektórych podstawowych umiejętnościach dekodowania i zapamiętywania tego, co słyszą. Często pomijają lub źle rozumieją informacje przekazywane ustnie. Czym są zaburzenia przetwarzania…