Przejdź do treści

Psychoterapia dorosłych

W ramach pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dorosłych oferujemy:

PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ

Spotkania mające na celu poprawę Twojego funkcjonowania w życiu. Są  pomocne, gdy masz poczucie, że nie radzisz sobie z emocjami, pracą, relacjami społecznymi.

Ilość spotkań i czas trwania takiej terapii zależy od problemu, z jakim przychodzisz. Wstępem jest zwykle konsultacja psychologiczna (1-2 spotkania  pozwalające określić problem i zdecydować o wyborze celu i formy terapii). W sytuacjach kryzysowych sprawdza się często terapia krótkoterminowa(do 12 sesji); głębsze, utrwalone problemy wymagają terapii długoterminowej- trwającej kilka miesięcy lub dłużej.

Pracujemy z osobami, które:

PSYCHOTERAPIĘ MAŁŻEŃSKĄ I RODZINNĄ

Są to spotkania terapeuty z Tobą oraz Twoim partnerem/ małżonkiem. W miarę potrzeb również z pozostałymi członkami rodziny.

Mają one służyć poprawie komunikacji oraz rozwiązaniu kryzysów pojawiających się w relacji, związanych z etapem rozwoju rodziny.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.