Trening słuchowy Johansena IAS

DIAGNOZA I TRENING PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO 

Trening słuchowy Johansen IAS polecany jest dla dzieci, które mają problemy z:

headphoneboy1

 • zaburzeniami uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie – np. dziecko często nie reaguje na polecenia, trzeba je powtarzać wielokrotnie
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej – dziecko może mieć trudności na jednym lub kilku poziomach słuchania: np.  rozpoznawaniem dźwięków, różnicowaniem ich, zapamiętywaniem, analizowaniem czy syntezowaniem, w tym u dzieci z dysleksją
 • nadwrażliwością na dźwięki – unika głośnych miejsc, reaguje płaczem na różne bodźce dźwiękowe
 • mową i wymową – m.in. z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi, a także autyzmem, zespołem Aspergera, NMPK (niedokształcenie mowy pochodzenia korowego), mózgowym porażeniem dziecięcym
 • u dzieci z ADHD

Z „terapii Johansena” korzystają dzieci zdrowe oraz z różnymi zaburzeniami rozwoju .

Najczęstrze przyczyną problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym

– częste zapalenia ucha środkowego –
– częste sączkowanie uszu –
– genetyczne predyspozycje np.dysleksja –
– wcześniactwo –
– niedotlenienie w czasie porodu –

Dlaczego „Johansen”?

Terapia JohansenaZaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób, które np. mieszkają dalej od dużych ośrodków miejskich, gdyż terapia może odbywać się u dziecka w domu.
Terapia może być stosowana jednocześnie z innymi terapiami.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób, które np. mieszkają dalej od dużych ośrodków miejskich, gdyż terapia może odbywać się u dziecka w domu.

Jak wygląda terapia metodą Johansen IAS?

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena obejmuje diagnozę, szczegółowy wywiad, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny)

Po diagnozie uczestnik otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu.

Indywidualnie dobrane nagranie powinno być słuchane najczęściej przez 6 dni w tygodniu  przez 10 minut przez okres  kilku tygodni .

Postępy w terapii kontrolowane są co 4-8 tygodni w zależności od indywidualnych potrzeb.

Terapia Johansena kończy się stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.

U dzieci zajmuje najczęściej od 6 do 10 miesięcy

Dzieci korzystające z terapii metodą Johansena czerpią wiele korzyści.
Są to między innymi:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • poprawa umiejętności czytania,
 • lepsze rozumienie mowy,
 • pozytywne wzmocnienie efektów terapii logopedycznej właściwa artykulacja,
 • właściwa komunikacja

 • Poprzez bezpośredni związek zmysłu słuchu z tzw. zmysłem przedsionkowym wpływa na poprawę jakości umiejętności motorycznych, np: napięcie mięśniowe (korzystny wpływ na postawę ciała); równowagę; koordynację ruchów
 • wzmocnienie samooceny

Program Johansen IAS (indywidualna stymulacja słuchu) jest to metoda zapoczątkowana przez dr Kjelda Johansena – duńskiego nauczyciela i psychologa.

Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansena, ma na celu poprawienie centralnego przetwarzania bodźców słuchowych. Służy usprawnieniu i ostatecznie pełnemu wykorzystaniu słyszanego sygnału akustycznego.

W konsekwencji prowadzi do zmniejszania trudności w rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi czy wypowiedziach pisemnych.

dr Kjeld Johansen

Johansen-2


Terapeuci metody Johansena w Warszawie