Przejdź do treści

Oferta

Oferta terapeutyczna
Kategorie Bloga

(współpraca zmysłów) zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nadpobudliwych, nadruchliwych, z problemami rozwojowymi, doswiadczajacych trudności w przedszkolu i szkole.

diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, młodzieży. Trudności wychowawcze, zaburzenia emocji i zachowań, zaburzenia uwagi dzieci, zaburzenia psychiczne to tylko niektóre problemy, w których możemy pomóc.

nowoczesna, specjalistyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

nowoczesna, specjalistyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Głównym celem metody jest poprawienie centralnego przetwarzania bodźców słuchowych.

Trening Neuroflow przeznaczony jest dla dzieci bez zaburzeń, ale wykazujących trudności w uczeniu się na drodze słuchowej oraz u wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD.

Program terapii żywieniowej opracowywany jest przez specjalistę ds. żywienia oraz specjalistów medycyny, logopedii, integracji sensorycznej i psychologii

specjalistyczne zajęcia dla dzieci z problemami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Szczególnie ważne dla dzieci w początkowym okresie edukacji.

Zajęcia mają na celu usprawnienie precyzyjnych ruchów palców i dłoni czyli tzw. małej motoryki oraz koordynacji tych ruchów. Dodatkowym elementem terapii jest wyuczenie zdolności koncentracji uwagi.

NDT Bobath to metoda usprawniania leczniczego stosowana z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.