Przejdź do treści

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie tego, czy dziecko 5,6 letnie osiągnęło już taki poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. Wyniki tego badania pomogą rodzicom podjąć decyzję zapisaniu dziecka do klasy 0 czy klasy I.

Oceny rozwoju poznawczego

Ocena takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie

Oceny rozwoju emocjonalno-społecznego

Ocena umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z porażką, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego

Przebieg procesu diagnostycznego

Pierwsze spotkanie – wywiad z rodzicami (przeciętny czas trwania 1 godzina)

Drugie spotkanie – badanie dziecka (czas trwania 1 godzina)

Trzecie spotkanie – badanie dziecka (czas trwania 1 godzina)

Czwarte spotkanie – rozmowa z rodzicami omówienie wyników badania (czas trwania 1 godzina)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Specjaliści badający dojrzałość szkolną w Warszawie