Przejdź do treści

Neuroflow® – aktywny trening uwagi słuchowej

Oferta terapeutyczna
Kategorie Bloga

Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow

Neuroflow® to trening dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (tzw. centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dla dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow dostępny jest on-line poprzez specjalnie przygotowaną platformę internetową

Trening Neuroflow usprawnia procesy komunikowania się i uczenia dziecka.

Trening opracowany został na podstawie najnowszych badań i wiedzy medycznej. Jest to pierwsza w Polsce, nowatorska terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Stopień trudności zmienia się w sposób adaptacyjny dostosowany do możliwości dziecka, tak by zadania nie były zbyt łatwe ani zbyt trudne, dając dziecku możliwość obserwowania swoich postępów oraz motywując go do dalszej pracy.

Trening słuchowy Neuroflow podzielony jest na kilka modułów, które odpowiadają potrzebom poszczególnych typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program uwzględnia poziom rozwoju dziecka od wieku przedszkolnego do wieku młodzieńczego.

Około połowa dzieci z trudnościami w uczeniu się, z dysleksją, z zaburzeniami koncentracji uwagi, z nadpobudliwością psychoruchową przejawia zaburzenia przetwarzania dźwięków.

Z centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego nie wyrasta się z wiekiem. Rozwój językowy dziecka zaczyna się zanim zacznie ono mówić, dlatego tak bardzo ważny jest prawidłowy rozwój układu słuchowego oraz jego odpowiednia stymulacja (duża ilość doświadczeń słuchowych werbalnych i niewerbalnych), aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów z przetwarzaniem słuchowym.

Wiarygodne badania słuchu można przeprowadzać u dzieci w wieku czterech i pięciu lat. Większość przedszkolaków i uczniów klasy pierwszej nie ma wykonanych badań słuchu (jedyne badanie słuchu jest przeprowadzane zaraz po urodzeniu; Niemcy, Austria – wszystkie dzieci przechodzą badanie słuchu i uwagi słuchowej przed rozpoczęciem nauki szkolnej).

Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego występują u około 2-3% dzieci oraz u 10-20% osób dorosłych. W Polsce problem zaburzeń przetwarzania słuchowego występuje u 5-7% populacji dzieci w wieku 7-14 lat.

(źródło: http://1spoleczna.gliwice.pl/pdf/2016_17/CENTRALNE_ZABURZENIA_PRZETWARZANIA_SLUCHOWEGO.pdf)

Podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia jest dobry słuch.

Dla kogo przeznaczony jest trening NEUROFLOW?

Częstym problemem jest fakt , że podstawowe badania słuchu dostępne w placówkach medycznych, nie wykrywają zaburzeń, a mimo to dzieci, w ocenie rodziców lub nauczycieli, dzieci zachowują się tak jakby miały problemy ze słyszeniem. Problemy uwydatniają się wtedy, gdy dziecko, mimo naszych starań, nie potrafi skoncentrować się, nie potrafi wysłuchać prośby, informacji, komunikatu. Wygląda tak, jakby nie rozumiało tego co do niego mówimy lub w ogóle ignoruje nasz przekaz.

Na dalszych etapach edukacji, w szkole dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego nie potrafią i co za tym idzie nie chcą słuchać i rozumieć informacji przekazywanych przez nauczycieli. To powodować może duże problemy z przyswajaniem wiedzy oraz wpływać na ocenę zachowania dziecka podczas zajęć lekcyjnych.

Zaburzenie przetwarzania słuchowego w wyraźny sposób obniża normatywny potencjał dziecka, gotowego intelektualnie do przyjęcia informacji przekazywanych przez otoczenie i wpływa na ogólny jego rozwój.

Trening Neuroflow przeznaczony jest dla dzieci bez zaburzeń, ale wykazujących trudności w uczeniu się na drodze słuchowej oraz u wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

Efekty treningu NEUROFLOW

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

Trening Neuroflow skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.

Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

 

 • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
 • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
 • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:

 

 • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
 • co badają poszczególne testy
 • jakie wyniki uzyskało dziecko

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów dziecka informacje.

Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

 

 • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
 • cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
 • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
 • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Wymagania sprzętowe

Do rozpoczęcia treningusłuchowego Neuroflow w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.

Wymagania techniczne do przeprowadzenia treningu Neuroflow w domu:

 • Słuchawki nauszne, stereofoniczne
 • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024×768
 • Stabilne połączenie z internetem
 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
 • Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

Jeżeli zapewnienie takiego sprzętu nie jest możliwe – możesz przeprowadzić trening Neuroflow w ośrodku, w którym wykonana została diagnoza.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Terapeuci i providerzy metody Neuroflow w Warszawie