Magdalena Łagowska

Pedagog specjalny, neurologopeda, muzykoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat nr 110/II),  terapeuta stymulacji słuchowej Johansen IAS (certyfikat), terapeuta metody Aktywnego Treningu Słuchowego NEUROFLOW, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (2002-2017), Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Wykształcenie

 • Podyplomowe studia z zakresu neurologopedii – Uniwersytet SWPS
 • Podyplomowe studia w zakresie logopedii – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podyplomowe studia w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki ogólnej – Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
 • Uzupełniające studia magisterskie w zakresie muzykoterapii – specjalność muzykoterapia w rehabilitacji – Akademia Muzyczna w Łodzi – Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Edukacji Artystycznej i Rytmiki
 • Studia wyższe zawodowe – kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki, w zakresie muzykoterapii ukończone z tytułem licencjata – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Wychowania Muzycznego i Rytmiki
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Radomiu – muzyk instrumentalista – specjalizacja w zakresie gry na gitarze

Kursy

 • Kurs indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansen IAS
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiki leczniczej – Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli MEJ Konstancin-Jeziorna
 • Kwalifikacje masażysty – Akademia Medyczna w Łodzi
 • Kwalifikacje specjalisty masażu leczniczego – Akademia Medyczna w Łodzi
 • Kwalifikacje instruktora gimnastyki korekcyjnej – Akademia Medyczna w Łodzi

Szkolenia

 • Kinesiotaping w logopedii – ETT-HNO – Elastyczny terapeutyczny taping w chorobach głowy i szyi – Gdańsk
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego – Aleksandra Łada
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmu i nadawanie mowy – Aleksandra Łada
 • Szkolenie rozwijające – „Diagnoza i terapia SI małego dziecka”
 • Szkolenie II stopnia – „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej” – Warszawa
 • Szkolenie I stopnia w zakresie „Neurobiologiczne Podstawy Procesów Integracji Sensorycznej i ich podstawowa ocena” – Warszawa
 • Szkolenie rozwijające SI – „Clinical Assessment and Practical Interventions for praxis: From Ideation to Execution” (Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne stosowane w zaburzeniach praksji. Od procesu tworzenia się pojęć do praktyki) – TMB Educational Enterprises
 • Szkolenie nt. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopnia – Polskie Towarzystwo Dysleksji – Gdańsk
 • Szkolenie – „Elementy Profilaktyki i Terapii Muzycznej w Pracy Pedagoga”
 • Uczestnictwo w zajęciach edukacyjno – rehabilitacyjnych prowadzonych metodą Nauczania Kierowanego w grupach przedszkolnych i grupie „Matki i Dziecka” – Zamość
 • Udział w szkoleniach  wewnętrznych w  Poradni Rehabilitacji Neurologicznej – AGA z udziałem instruktora metody Nauczania Kierowanego Oliwią Surtees
 • Czynniki traumatyzujące pre- i postnatalne oraz ich wpływ na funkjonowanie zmysłów – Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka
 • Diagnostyka i terapia Zaburzeń Przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy – APD -Medical
 • Szkolenie doskonalące Update Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 2017 – APD -Medical

Warsztaty

 • Warsztaty doskonalące umiejętności terapeutyczne: „Terapia ręki” – PTIS Warszawa
 • Warsztaty metodyczne nt. „Agresja u dzieci. Zjawisko. szkolna profilaktyka i terapie pedagogiczne” WSiP Konstancin-Jeziorna
 • Warsztaty metodyczne nt. „Indywidualizacja pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych” ODN Radom
 • Warsztaty metodyczne: „Jak trafnie podejmować decyzje by uniknąć konfliktów” ODN Radom
 • Warsztaty: „Problemy psychologiczne dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”
 • Warsztaty: „Zasady usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu według systemu Nauczania Kierowanego”
 • Warsztaty: „Nie-zgrane dziecko: Zrozumieć zaburzenia przetwarzania sensomotoryczne” – warszat doskonalący – Carol Stock Kranowitz – PTIS
 • Warsztaty: Itegracja sensoryczna w diagnozie i terapia dziecka w aspekcie widzenia – warszatat doskonalący dla terapeutów SI – PTIS