Przejdź do treści

Justyna Drechny – Lewandowska

Pedagog

Wykształcenie

 • Pedagog specjalny – specjalizacja reedukator  –  5-letnie studia magisterskie – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Podyplomowe Studium Informatyki i Komputeryzacji w Kształceniu Specjalnym w Warszawie- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria

 • Integracja sensoryczna – teoria, diagnoza i terapia” – organizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości i Ministerstwo Edukacji Narodowej  zakończony egzaminem z uprawnieniami I i II stopnia.
 • „Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki” – warsztaty metodyczne organizowane przez „Origami – Pracownia Pedagogiczna” Dorota Dziamska
 • ,,Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0-12 lat” – organizowane przez Pomorski Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
 • Szkolenie pt.,, Gry i zabawy integrujace grupę” organizowane przez Centrum Szkoleniowe  ,,Klanza” w Warszawie
 • Szkolenie pt.,, Metoda Dobrego Startu” organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Towarzystwo pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi trudnosciami w uczeniu się w Gdańsku
 • Kurs pt.,, Konstruowanie indywidualnych programów terapii pedagogicznej’’ zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty
 • Szkolenie w zakresie wspierania harmonijnego rozwoju wg metody Kinezjologii Edukacji dr Paula Denisona organizowane przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej,, Integracja przez ruch”w Warszawie
 • Szkolenie pt,, Dziecko samodzielne, współpracujące, zmotywowane- jak to osiągnąć?” organizowane przez Ośrodek Psychoedukacji i Szkoleń w Warszawie.
 • Szkolenie pt,, Dziecko samodzielne, współpracujące, zmotywowane – jak to osiągnąć?” organizowane przez Ośrodek Psychoedukacji i Szkoleń w Warszawie. „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” organizowane przez Fundację Synapsis w Warszawie.
 • Szkolenie pt. „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej” według M.Procuc i M.Block ( Belgia) organizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną
 • Kurs doskonalący na temat „Praca z oddechem i ciałem programy aktywności” organizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno pedagogicznej
 • Kurs pt. „Specyficzne formy pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowany przez Szkołę Podstawową dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchowa i Złożoną w Warszawie
 • Warsztaty pt. „Problemy psychologiczne dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”
 • Warsztaty w zakresie Specjalistycznego programu edukacyjnego Clicker 4 dla dzieci z niepełnosprawnością złożoną prowadzone przez mgr. Jerzego Antczaka z Rehabilitation Engineer Bloorview MacMillan Center – Toronto
 • Kurs alternatywnej i wspomagającej komunikacji w rehabilitacji osób niepełnosprawnych organizowany przez Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli MEJ w Warszawie
 • Szkolenie dotyczące wprowadzania metod Nauczania Kierowanego organizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Zamościu.
 • Warsztaty pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Seminarium pt. „Terapia dla dzieci niedosłyszących według metody werbo–tonalnej” organizowane przez Ośrodek Audiofonologiczny, Bruksela
 • Seminarium pt. „Zasady usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu według systemu Nauczania Kierowanego”
 • Kurs prowadzony przez Kuratorium Oświaty uprawniający do pracy wychowawcy