Przejdź do treści

Agnieszka Płotczyk

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, arteterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, integracja sensoryczna; studia podyplomowe;
 • Centrum „Łowicka” Warszawa; kurs Arteterapia – Kultura przeciw wykluczeniu; tytuł – arteterapeuta;
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; pedagogika specjalna – surdopedagogika;
 • Medyczne Studium Zawodowe w Łomży; terapia zajęciowa; Szkoła Policealna;

Kursy i szkolenia

 • Centrum „Łowicka” Warszawa; kurs Arteterapia – Kultura przeciw wykluczeniu
 • Ochrona zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przedmiotach przyrodniczych.
 • Tak to robią skuteczni nauczyciele –  Ty jak?. Co wpływa na efekty kształcenia.
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w kryzysie okołorozwodowym
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej.
 • Współpraca z osoba niepełnosprawną oraz pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
 • Innowacje i doświadczenia wsparcia nauczyciela i uczniów z dysfunkcjami wzroku w edukacji matematycznej.
 • Akademia Pedagoga Specjalnego.
 • Kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych zorganizowany przez Polski Związek Głuchych.
 • „Opanuj złość” – jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.
 • Jak uczyć aby nauczać?
 • Milczenie nie zawsze jest złotem, czyli kilka słów o wspomagających i alternatywnych metodach porozumiewania się (AAC)
 • Język migowy.
 • Seksualność nastolatka.
 • Sześciolatek w szkole – gry i zabawy dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Z ortografia za Pan Brat.