Przejdź do treści

nadpobudliwość

Rola rodziców w procesie terapii integracji sensorycznej oraz rozwijania jego relacji społecznych

Kiedy okaże się , że Twoje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej najważniejszą rzeczą oprócz zapewnienia specjalistycznej terapii jest zrozumienie samego problemu. Zapoznanie się z mechanizmami, jakie towarzyszą zaburzeniom SI, czyli… 

Terapia indywidualna w ADHD

W ostatnich latach jednym z najczęściej badanych schorzeń stały się ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej) oraz zaburzenia koncentracji uwagi – ADD. Dr Małgorzata Święcicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że terapia u dotkniętych nimi dzieci musi być kompleksowa.