Przejdź do treści

ADHD

Terapia indywidualna w ADHD

W ostatnich latach jednym z najczęściej badanych schorzeń stały się ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej) oraz zaburzenia koncentracji uwagi – ADD. Dr Małgorzata Święcicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że terapia u dotkniętych nimi dzieci musi być kompleksowa.