Przejdź do treści

zaburzenia koncentracji uwagi

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – wskazówki dla rodziców i nauczycieli

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą być słabsze w niektórych podstawowych umiejętnościach dekodowania i zapamiętywania tego, co słyszą. Często pomijają lub źle rozumieją informacje przekazywane ustnie. Czym są zaburzenia przetwarzania… 

Terapia indywidualna w ADHD

W ostatnich latach jednym z najczęściej badanych schorzeń stały się ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej) oraz zaburzenia koncentracji uwagi – ADD. Dr Małgorzata Święcicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że terapia u dotkniętych nimi dzieci musi być kompleksowa.