Przejdź do treści

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – wskazówki dla rodziców i nauczycieli

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą być słabsze w niektórych podstawowych umiejętnościach dekodowania i zapamiętywania tego, co słyszą. Często pomijają lub źle rozumieją informacje przekazywane ustnie.

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Pomaganie dzieciom ze słabymi umiejętnościami przetwarzania słuchowego powinna być połączeniem budowania wsparcia w ich otoczeniu i intensywnego treningu słuchowego w celu doskonalenia umiejętności, których nie wykształciły się automatycznie, jak u innych dzieci.

Trening słuchowy

Oto niektóre ze zmian, jakie rodzice i nauczyciele mogą wprowadzić w środowisku, aby pomóc dzieciom mającym trudności z przetwarzaniem słuchowym, by słuchać i uczyć się bardziej efektywnie:

Preferowane miejsce do siedzenia. Dziecko powinno siedzieć w takim miejscu, żeby możliwie najłatwiej było mu usłyszeć to, co mówi nauczyciel. Zazwyczaj oznacza to przód klasy, aby zminimalizować nakładanie się głosu nauczyciela z nieistotnymi dźwiękami z otoczenia.

Używanie wskazówek wizualnych. Nauczyciel powinien upewniać się, że dziecko patrzy na niego, gdy udziela mu wskazówek lub przekazuje inne ważne informacje.

Podkreślanie słów kluczowych. Nauczyciele i rodzice mogą pomóc dzieciom spowalniając tempo mowy, modulując głosem, aby podkreślić to, co ważne.

Dawanie dzieciom sygnałów, gdy mamy zamiar powiedzieć coś, na co należy zwrócić uwagę. Może to być coś tak prostego, jak zapytanie: jesteś gotowy/a?

Pomoc w sekwencjonowaniu. Używanie słów takich jak najpierw, potem drugie, ostatnia pomaga dzieciom podążać zgodnie z ustaloną kolejnością zdarzeń, a używanie tych przejściowych słów w piśmie lub opowiadaniu historii pomaga im uporządkować myśli i język.

• Technologia wspomagająca . Dla dzieci, które potrzebują dodatkowej pomocy podążając za głosem nauczyciela w hałaśliwej klasie, istnieje technologia, która może pomóc. Uczeń nosi słuchawki, które redukują szum tła, a nauczyciele noszą mikrofon podłączony bezprzewodowo do zestawu słuchawkowego. Są to tzw. systemy FM.