Przejdź do treści

Wydaje się, że niektórym małym dzieciom niezwykle trudno jest przetworzyć przekaz ustny. Pomimo prawidłowego słuchu mają problemy z prawidłową rejestracją tego, co mówią ludzie i zapamiętaniem tego, co słyszą. W późniejszym okresie mają trudności w nauce czytania i wyrażania siebie, ponieważ mylą dźwięki różnych słów. Taki stan nazwany jest zaburzeniem przetwarzania słuchowego. Osoby z tego typu nieprawidłowościami z jakiegoś powodu mają słabo rozwiniętą umiejętność podstawowego dekodowania (odszyfrowywania) języka, które większość dzieci rozwija w naturalny sposób.

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą mieć trudności z wykonywaniem poleceń, często proszą o powtórzenie go. Ich ucho słyszy sygnał, ale mózg nie przypisuje mu właściwego znaczenia.

Istnieją cztery podstawowe umiejętności związane z przetwarzaniem słuchowym, a dzieci, które mają te problemy, mogą być słabe w co najmniej jednym z nich.

1. Dyskryminacja słuchowa: jest to zdolność zauważania i rozróżniania wyraźnych oraz subtelnych różnic między dźwiękami. Ma to kluczowe znaczenie np. w odróżnianiu słuchowym wyrazów podobnie brzmiących, ale mających inne znaczenie, jak kasa – Kasia- kasza, czy półka- bułka. Dzieci z trudnościami z dyskryminacją słuchową mogą przegapić informacje lub źle zrozumieć to, co mówisz, ponieważ mogą nie dostrzegać różnic pomiędzy poszczególnymi dźwiękami mowy. To może powodować trudności w nauce czytania, pisania ze słuchu.  czy też w mówieniu – mogą np. zostać źle zrozumiane. Dzieci z trudnościami w tym zakresie mogą mieć również problemy z rymowaniem, ponieważ ich mózg może nie wykrywać, że są to słowa, które brzmią podobnie, ale nie tak samo.

2. Dyskryminacja słuchowa w hałasie: jest to umiejętność odróżnienia ważnych dźwięków od szumu tła i wykonania instrukcji werbalnych dzięki wyodrębnieniu polecenia z „bałaganu słuchowego”. W klasie dziecko mające słabo rozwiniętą tę umiejętność może mieć problemy ze skupieniem się na tym, co mówi nauczyciel, a nie na innych dźwiękach w klasie. Można powiedzieć, ze jest to problem z filtrowaniem informacji ważnych od nieistotnych.

3. Pamięć słuchowa: Pamięć słuchowa obejmuje zdolność zapamiętywania rzeczy, które słyszymy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Dzieci ze słabą pamięcią słuchową mają problemy z zapamiętywaniem wierszy, rymowanek, tekstów piosenek, trudności z zapamiętywaniem informacji, gdy mnie jest ona dodatkowo zapisana.

4. Sekwencjonowanie słuchowe: jest to umiejętność rozumienia i przypominania kolejności dźwięków. Dziecko z trudnościami w tym zakresie może mieszać kolejność cyfr w liczbie (84 i 48) i może przekręcać sekwencję dźwięków w słowie (manojez zamiast majonez czy lomokotywa zamiast lokomotywa). Może również mieć problemy z zapamiętaniem kolejności wykonywania poleceń zgodnie z podaną instrukcją.

Trening dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego:

https://www.edupoint.pl/neuroflow-aktywny-trening-uwagi-sluchowej/