Przejdź do treści

Zaburzenia Integracji Sensorycznej. Symptomy.

nadruchliwyZaburzenia Integracji Sensorycznej to nieprawidłowy odbiór lub/i interpretacja docierających wrażeń sensorycznych, który uniemożliwia właściwe reagowanie w określonych sytuacjach. Zaburzenia SI mogą mieć dwojaki charakter:

 • podwrażliwości sensorycznej,
 • nadwrażliwości sensorycznej.

Na bazie tych zaburzeń mogą powstać trudności w planowaniu i wykonywaniu ruchów. Jest to tzw. dyspraksja.
Zaburzenia te mogą występować w obrębie wszystkich zmysłów, mogą również współwystępować.

Symptomy, które można zauważyć u dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej:

 • jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
 • łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi
 • bywa agresywne,
 • jest niestabilne emocjonalnie,
 • jest zbyt statyczne, mało aktywne,
 • ma trudności z zasypianiem i snem,
 • prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
 • z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie),
 • unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
 • nie toleruje zabaw dłońmi,
 • nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci,
 • domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
 • wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
 • ma słabą świadomość własnego ciała,
 • wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),
 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
 • wydaje się niezdarne (często upada, potyka się),
 • ma trudności z oceną odległości,
 • może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
 • ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
 • często myli strony prawa-lewa
 • z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób,
 • reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • boi się odrywać stopy od podłoża,
 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • ma trudności z pisaniem, czytaniem,
 • zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
 • zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
 • nieprawidłowo stoi / siedzi,
 • szybko się męczy,
 • jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
 • ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem,
 • nie lubi / domaga sie pokarmów o określonej konsystencji,
 • poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
 • nie lubi głośnych / określonych dźwięków,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • lubi wydawać głośne dźwięki,
 • pewnych dźwięków nie zauważa,
 • poznaje otoczenie za pomocą węchu,
 • negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
 • nie rozróżnia zapachów,
 • ignoruje nieprzyjemne zapachy;

[space size=”30″]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

[button href=”/kontakt-warszawa/” style=”border” size=”small” color=”#ffffff” hovercolor=”#ffffff” textcolor=”#ffffff” texthovercolor=”#0a0a0a” target=”” icon=”map-marker”]Poradnia Światowida[/button][button href=”/kontakt-berensona-bialoleka-marki/” style=”border” size=”small” color=”#ffffff” hovercolor=”#ffffff” textcolor=”#ffffff” texthovercolor=”#0a0a0a” target=”” icon=”map-marker”]Poradnia Berensona[/button]

9 komentarzy do “Zaburzenia Integracji Sensorycznej. Symptomy.”

  1. Zaburzenia sensoryczne w przypadku dzieci z autyzmem, w tym także dzieci z Zespołem Apergera są wynikiem tychże zaburzeń rozwojowych. Badania na ten temat prowadzone były już w latach siedemdziesiątych przez Carla Delacato. Naukowiec przebadał wówczas grupę 864 dzieci z trzech europejskich krajów – Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch. Stwierdził on wtedy, iż zaburzenia postrzegania wrażeń zmysłowych, czyli odbioru, identyfikowania, przetwarzania i interpretacji tych bodźców są wpisane w obraz kliniczny autyzmu. Zaobserwował on, iż w przeważającej części u dzieci występowały zaburzenia związane z dotykiem, słuchem. U ponad połowy wystąpiły zaburzenia wzrokowe. Około ¼ badanych miała problemy z węchem i smakiem.

   Magdalena Łagowska

  1. Zaburzenia sensoryczne w przypadku dzieci z autyzmem, w tym także dzieci z Zespołem Apergera są wynikiem tychże zaburzeń rozwojowych. Badania na ten temat prowadzone były już w latach siedemdziesiątych przez Carla Delacato. Naukowiec przebadał wówczas grupę 864 dzieci z trzech europejskich krajów – Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch. Stwierdził on wtedy, iż zaburzenia postrzegania wrażeń zmysłowych, czyli odbioru, identyfikowania, przetwarzania i interpretacji tych bodźców są wpisane w obraz kliniczny autyzmu. Zaobserwował on, iż w przeważającej części u dzieci występowały zaburzenia związane z dotykiem, słuchem. U ponad połowy wystąpiły zaburzenia wzrokowe. Około ¼ badanych miała problemy z węchem i smakiem.

   Magdalena Łagowska

 1. Z wymienionych symptomów u swojej córki zaobserwowałam 9. Czy to powód do niepokoju? Jesli tak to gdzie powinnam się udać, co z tym zrobić? Niestety mieszkam bardzo daleko od Warszawy a tu w okolicy nie słyszałam o podobnych ośrodkach.

 2. 9 symptomów może wskazywać na zaburzenia lub trudności z integracją sensoryczną, jednak zależy, czy te problemy dotyczą tych samych obszarów. Ja jak mam jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka konsultuję się z konkretnym specjalistą. Warto byłoby zatem przeprowadzić diagnozę procesów integracji sensorycznej, w celu potwierdzenia lub rozwiania wątpliwości. Taka diagnoza to przeciętnie dwa godzinne spotkania z dzieckiem, czasami trzy plus spotkanie z rodzicem na omówienie diagnozy. Warto byłoby poszukać ośrodka najbliżej Pani miejsca zamieszkania (ośrodki są już na terenie całej Polski) i kilkakrotnie tam podjechać, bądź umówić się z terapeutą, aby przeprowadzić diagnozę jednego dnia, np. rano i popołudniu i ewentualnie przesłać elektronicznie diagnozę. Rzadko stosuje się taką formę diagnozy, ale w wyjątkowych sytuacjach można przeprowadzić ją w ten sposób. Taka diagnoza powinna zawierać zestaw ćwiczeń do domu.

 3. 9 symptomów może wskazywać na zaburzenia lub trudności z integracją sensoryczną, jednak zależy, czy te problemy dotyczą tych samych obszarów. Ja jak mam jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka konsultuję się z konkretnym specjalistą. Warto byłoby zatem przeprowadzić diagnozę procesów integracji sensorycznej, w celu potwierdzenia lub rozwiania wątpliwości. Taka diagnoza to przeciętnie dwa godzinne spotkania z dzieckiem, czasami trzy plus spotkanie z rodzicem na omówienie diagnozy. Warto byłoby poszukać ośrodka najbliżej Pani miejsca zamieszkania (ośrodki są już na terenie całej Polski) i kilkakrotnie tam podjechać, bądź umówić się z terapeutą, aby przeprowadzić diagnozę jednego dnia, np. rano i popołudniu i ewentualnie przesłać elektronicznie diagnozę. Rzadko stosuje się taką formę diagnozy, ale w wyjątkowych sytuacjach można przeprowadzić ją w ten sposób. Taka diagnoza powinna zawierać zestaw ćwiczeń do domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *