Zajęcia dla dzieci nieśmiałych

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych i wycofanych „Wiem, umiem, potrafię” podnoszą umiejętności sprawnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w szkole, w rodzinie. 

Zajeci ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie z trudnymi emocjami, postawy asertywnej i rozwijanie empatii, budowanie prawidłowej samooceny, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8 – 10 lat, z różnymi problemami emocjonalnymi, trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

Cykl obejmuje 10 spotkań. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

Dzięki zajęciom uczestnicy potrafią:

 • rozpoznawać i nazywać różne stany emocjonalne
 • radzić sobie z własnymi emocjami
 • wymienić swoje mocne strony
 • być asertywnym
 • budować relacje z rówieśnikami, współpracować w grupie.

A także:

 • wierzą w swoje możliwości i umiejętności
 • wiedzą, jak zachować się w określonych sytuacjach zaistniałych w szkole,  na dworze lub w domu

Struktura zajęć:

 • Po każdym powitaniu wykonywane są gry i zabawy ruchowe mające na celu zintegrowanie grupy, odreagowanie napięć oraz usprawniające funkcjonowanie społeczne. Umożliwiają one uczestnikom zdobycie różnorodnych doświadczeń indywidualnych oraz z rówieśnikami.
 • Zabawy w grupie są podstawą do rozmów na określone tematy. Zaangażowanie i uczestniczenie w poszczególnych sytuacjach daje możliwość przeżywania określonych emocji, a tym samym umożliwia znalezienie sposobów (rozwiązań) na poradzenie sobie z określoną, trudną dla dziecka sytuacją.
 • Podczas zajęć dzieci będą wykonywać różnorodne prace plastyczne, dzięki którym uzewnętrzniają swoje emocje.
 • Wspólne pożegnanie.

Formy i metody pracy

 • Praca zespołowa, praca indywidualna, ćwiczenia ruchowe, metody aktywizujące, techniki relaksacyjne, bajka, wizualizacja, pogadanka, rysunek.
 • Spotkanie informacyjne dla rodziców.
 • Indywidualne rozmowy z rodzicami, przekazywanie im wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Cena  zajęć: 300zł przy wpłacie jednorazowej lub 2 x 165 zł od dziecka za cykl 10 zajęć