Sylwia Wyrobek

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Wykształcenie

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej – pedagog specjalny, specjalność: surdopedagogika
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej – terapia pedagogiczna
  • Centrum Wspomagania rozwoju Osobowości – Terapia i Diagnoza Integracji Sensorycznej

Kursy, szkolenia, warsztaty

  • kurs Terapia Ręki i Umiejętności Grafomotorycznych, A. Rosa A. Gromaszek,
  • warsztaty „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®”, mgr Katarzyna Sedivy,
  • warsztaty „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, dr Marta Korendo,
  • „Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych”, konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Logopedii i Zaburzeń Rozwoju UP w Krakowie,
  • cykl szkoleń kwalifikacyjnych do posługiwania się narzędziami : „Baterią 5/6”, „Baterią-8”, „Baterią-10/12” oraz „Baterią-GIM” w praktyce diagnostycznej, B. M. Radtke,
  • CERTYFIKAT udziału w Programie Pracy z Dziećmi z zespołem ADHD, organizowanego przez Klinikę Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie i Szpital Dziecięcy przy ul. Litewskiej,
  • ukończony Kurs Języka Migowego dla Nauczycieli I stopień, przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.