Plastykoterapia – zajęcia grupowe dla dzieci

Zajęcia grupowe

Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami w zachowaniu, a także wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci.

Stosowanie terapii przez sztukę ma działanie nie tylko terapeutyczne, ale również profilaktyczne. Każde zajęcie jest kompilacją technik arteterapeutycznych, łączonych każdorazowo z plastykoterapią.

Efekty, które osiągają dzieci, uczestniczące w zajęciach:

  • Znają różne materiały plastyczne i potrafią je wykorzystać w sposób twórczy;
  • Posiadają umiejętności plastyczne;
  • Rozwijają wrażliwość estetyczną;
  • Nabywają samodzielność w działaniu;
  • Wyrażają swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany.

Wytwory powstające w procesie tworzenia są własnością Twórcy (czyli dziecko może zabrać swoją pracę do domu 😛 )

Zajęcia odbywają się w lokalu przy ulicy Światowida 49 b lok. 2 w Warszawie.

Cena od osoby: 120 zł (za 4 zajęcia)

Prowadząca:

Warszawa

UWAGA!!!

Zajęcia mogą odbywać się także w formie indywidualnej

Zapraszamy również do współpracy przedszkola i szkoły zainteresowane prowadzeniem zajęć grupowych z plastykoterapii oraz arteterapii w swoich placówkach.  Program autorski został opracowany i dostosowany dla różnych grup wiekowych