Plastykoterapia

PLASTYKOTERAPIA – praktyczne zastosowanie technik plastycznych

 • Czego dowiesz się na szkoleniu?
  • Jak kształtować abstrakcyjne myślenie u dzieci
  • Jak przełamywać konwencje w działaniu
  • W jaki sposób reagować na nowe sytuacje
  • Czy biała kartka jest na pewno biała?

 • Co w procesie tworzenia może dziecko ?
  • rozwijać wyobraźnię twórczą
  • bezpiecznie poznawać otoczenie
  • kształtować i pogłębiać nterakcje społeczne
  • wspomaganie rozwoju procesów poznawczych
  • poszerzać i gromadzić doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych
  • nauczyć się wyrażania własnych emocji, uczuć, potrzeb, problemów i pragnień
  • rozwijać pożądane postawy społeczne: asertywność i empatię
 • Pojęcie twórczości
 • Pojęcie Arteterapia i Plastykoterapia
 • Funkcje Arteterapii i Plastykoterapii
 • Podstawy oddziaływań w pedagogice, psychologii i rehabilitacji
 • Forma pracy na zajęciach
 • Zasady pracy z podopiecznym
 • Jak skutecznie kształcić uczniów ku twórczości?
 • Jak skutecznie zabijać twórczość na lekcjach plastyki? czyli- najczęściej popełniane przez nauczycieli błędy i jak ich uniknąć?
 • Zasady doboru materiałów.
 • Wskazania i dobór technik.
 • Plan i konstrukcja zajęć.