Paulina Sybilska

Paulina Sybilska

Psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Wykształcenie

 • SWPS Uniwersytet – Stosowana Analiza Zachowania – studia podyplomowe.
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – psychologia, psychologia kliniczna – studia jednolite magisterskie.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia II stopnia.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; pedagogika specjalna – surdopedagogika,
  pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – studia I stopnia.

Kursy i szkolenia

 • Trening jedzenia- Fundacja Pomoc Autyzm.
 • Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria Dyskalkulia 10/12 – uprawienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – Bateria – 5/6 R – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat – Bateria 7/9 – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat – Bateria 10-12 –
  uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku gimnazjalnym – Bateria-GIM – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u osób powyżej 16 roku życia – Bateria-16 plus – uprawnienia diagnostyczne.
 • KORP- Karty oceny Rozwoju Psychoruchowego – diagnoza funkcjonalna dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia.
 • VB – MAPP – Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii – Scolar.
 • Szkolenie II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – Procentrum
 • Kurs Kierownika wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych – Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „EDUKACJA”
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland
 • Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – I stopień” Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
 • Szkolenie „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem aspergera – TUS” SOTIS
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dzieciom PBLS
 • Szkolenie „Oswoić Autyzm”- Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA
 • Szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Szkolenie – Stosowana Analiza Zachowania (ABA), szkolenia „Autyzm – porozmawiajmy o tym”– Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS.
 • Kurs Migające Brzdące.