matematyka

Czasami warto spojrzeć na zadanie matematyczne z innej strony, by rozwiązanie problemu stało się czymś prostym. Zajęcia terapii matematycznej mają wzmacniać matematyczną i nie tylko pewność siebie uczniów.

Zajęcia polegają na nauce przez zabawę. Poprzez różnego rodzaju zabawy matematyczne i gry logiczne, dostosowane indywidualnie do potrzeb dziecka, rozwijane są jego procesy myślenia.

Na zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczne, poruszane są tematy nieujęte w szkolnych programach nauczania matematyki. W połączeniu z nauką i ćwiczeniami formy zapisu matematycznego prowadzi to do rozwoju umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych i logicznych. Ćwiczy abstrakcyjne rozumowanie.