Marta Zaremba

Marta Zaremba

Pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej

Prowadzi zajęcia: diagnoza i terapia integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna

Wykształcenie

 • Centrum Integracji Sensorycznej/Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie pod nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej. Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wychowanie Fizyczne
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie Wydział Zamiejscowy w Warszawie, Wychowanie Fizyczne, Specjalność: Nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody, Specjalizacja: gimnastyka kompensacyjno – korekcyjna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Pedagogika w zakresie edukacji informatycznej i medialnej – komputer w edukacji
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Pedagogika w zakresie edukacji medialnej

Szkolenia i kursy

 • Procentrum – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej i II stopień;
 • Smykomultisensoryka – szkolenie trenerskie pierwszego stopnia;
 • Szkolenie „Pierwszej pomocy przedmedycznej”;
 • Szkolenie „ Skuteczne strategie nauczania i motywowania uczniów”;
 • Szkolenie „Wychowawca jego rola i zadania”
 • Szkolenie „Nauczyciel w akcji – trening komunikacji z rodzicem”;
 • Szkolenie „ Quilling – technika artystycznego zwijania papieru”;
 • Szkolenie „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela etap I”;
 • Kurs doskonalący „Jak przeciwdziałać agresji w szkole”
 • Kurs doskonalący „Tańce Ameryki Południowej na lekcji wychowania fizycznego”;
 • Kurs doskonalący „Edukacja zdrowotna w podstawie programowej wychowania fizycznego”;
 • Kurs „Gry i zabawy na lekcjach wychowania fizycznego wklasach I – III szkoły podstawowej”;
 • Seminarium „Edukacja przez kulturę i sztukę”
 • Seminarium „Komunikacja interpersonalna –słuchać i słyszeć, mówić i rozumieć”;
 • Forum „Nauczyciel wychowania fizycznego w roli coacha”;
 • Konferencja „Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną”;