Przejdź do treści

Małgorzata Węgrzyn

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta integracji sensorycznej (II stopień)

Wykształcenie

 • Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych – Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie

Kursy

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – WCIES
 • Neurobiologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej – PSTIS
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej, szkolenie II stopnia – PSTIS
 • KORP- narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieki od 1 miesiaca do ukończenia 9 roku życia – Komlogo
 • Trening umiejetnosci społecznych -Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR

Szkolenia

 • Funkcjonowanie dzieci z zespołem FAS
 • Dieta sensoryczna, Marta Wiśniewska
 • Samouszkodzenia i próby samobójcze młodzieży
 • Czy to autyzm? Pierwsze kroki po diagnozie. Wybór terapii oraz ścieżki edukacyjnej
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu, Ewelina Ciarka
 • Trening słuchowy metoda Johansena, Aleksandra Harasz-Bratkowska
 • Seksualność uczniow z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym- wybrane zagadnienia
 • Konstruowanie pomocy edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i spektrum autyzmu
 • Mówik jako narzędzie komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla dzieci z autyzmem 
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Edumach
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji uwagi. Edumach
 • Radzenie sobie z trudnym zachowaniem ucznia. Edumach
 • Metody aktywizacyjne w nauczaniu. Edumach
 • Terapia pedagogiczna w szkole i przedszkolu. Edumach
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczna uwage. Edumach
 • Zasady bezpiecznego kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach trudnych, a zastosowanie przymusu bezpośredniego- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Kreatywny nauczyciel- twórca z wyobraźnią. Edumach
 • Warsztat rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów. Edumach
 • Pierwsza pomoc medyczna- zasady przeprowadzania reanimacji krążeniowo oddechowej Łukasz Głasek

Konferencje

 • Od poszukiwań do profesjonalizmu- przykłady dobrych praktyk na podstawie dekady doświadczeń- konferencja SPS Tarchomińska
 • Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznej – PSTIS