Kreatywny pedagog, psycholog, terapeuta

Warsztaty arteterapeutyczne

Plastykoterapia

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów na co dzień

Skuteczne porozumiewanie się

Inteligencja emocjonalna w praktyce

Trening empatii

Metafory w pomocy psychologicznej

Autohipnoza

Radzenie sobie ze stresem