Przejdź do treści

Klaudia Wilga

logopeda ogólny i kliniczny, fonoaudiolog,

Prowadzi zajęcia: Diagnoza i terapia logopedyczna

Wykształcenie

  • Wydział Nauk o Zdrowiu, Logopedia z fonoaudiologią – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Logopedia Ogólna i Kliniczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kursy

  • -Terapia pedagogiczna – Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH w Ciechanowie
  • Logorytmika – Cognitus Centrum Szkoleń w Warszawie
  • Terapia ręki – Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH w Ciechanowie
  • Trening Umiejętności Społecznych – Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH w Ciechanowie