Katarzyna Sikora

Katarzyna Sikora

Pedagog terapeuta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Wykształcenie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia diagnoza
  i terapia.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – studia II stopnia niestacjonarne na kierunku:Pedagogika – specjalizacja edukacja wczesnoszkolna-tytuł magister.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – studia stacjonarne I stopnia na kierunku:Pedagogika Specjalna – specjalizacja oligofrenopedagogika z modułem kompetencyjnym wychowanie przedszkolne – tytuł licencjat.

Kursy i szkolenia

 • podstawowe założenia terapii behawioralnej,
 • terapia ręki I i II stopień,
 • kurs Weroniki Sherborne- metoda ruchu rozwijającego I stopień
 • szkolenie pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu,
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego możliwe formy terapii i diagnozy,
 • metoda verbo-tonalna I stopień,
 • metoda VIT (trening komunikacji) I stopień,
 • zabawy muzyczno -ruchowe we wczesnej edukacji,
 • praca z uczniem niepełnosprawnym w edukacji włączającej,
 • ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój i ułatwiające osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • zabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo,
 • Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną ,
 • „Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego” -konferencja PSTIS,
 • komunikacja dziecka z Zespołem Aspergera,
 • zaburzenia neurorozwojowe u dzieci i młodzieży,
 • dotyk w rozwoju i życiu dziecka-terapia taktylna.