Karolina Liguzińska

Karolina Liguzińska

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej

Prowadzi zajęcia: Diagnoza i terapia integracji sensorycznej, terapia ręki

Wykształcenie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej – Podyplomowe studia – Wczesna interwencja – Pomoc dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem;
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny – Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej
  Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Studia magisterskie – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Kolegium Edukacji Specjalnej APS/TPD w Warszawie – studia licencjackie APS – pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową

Kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje

 • Udział w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu WI, WWR – „DZIECKO – RODZINA – TERAPEUCI. Poznanie, Wsparcie, Współdziałanie” oraz warsztatach metodycznych z zakresu „Budowanie świadomości ciała w relacji rodzic-dziecko-terapeuta”
 • Udział w konferencji SINET (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls (Neurogen)
 • Elementarny Kurs Pierwszej Pomocy (Anna Jastrzębska)
 • SensoPaka – metody i formy pracy z płytami SensoPaka i Platformą Rezonansową (szkolenie APS)
 • Ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami rozwoju (szkolenie APS)
 • Szkolenie: „Postępowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka” (Ratownictwo Medyczne)
 • Kurs: „Radzenie sobie w sytuacjach traumatycznych i kryzysowych przez dzieci niepełnosprawne, nauczycieli, wychowawców, rodziców” (WCIES)
 • „Seksualność osób niepełnosprawnych” (CKK Tęcza)
 • Kurs: „Wsparcie w rozwoju osobowości osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, rysunek i sprawdzone sposoby w radzeniu sobie ze stresem” (WCIES)
 • Warsztaty metodyczne: „Technika decoupage w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie” (WCIES)
 • Warsztaty: „Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną- praktyczne podejście” (WCIES)
 • Warsztaty: „Zabawy bożonarodzeniowe i karnawałowe jako element terapii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” (WCIES)
 • Kurs: „Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim” (MARKUS, Poznań)
 • Szkolenie: „Makaton, szkolenie podstawowe”
 • Szkolenie: „Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka” (aCentrum)
 • Warsztaty: „Jestem-Czuję-Dotykam-Porozumiewam się” (Stowarzyszenie Mówić bez Słów)
 • Kurs Integracji Sensorycznej II° wg J.Ayres – Diagnoza i terapia Integracji sensorycznej (certyfikat PTIS)
 • Szkolenie- Praca z zachowaniami trudnymi w oparciu o zasady Analizy Behawioralnej Stosowanej
 • Kurs Integracji Sensorycznej I° – Neurobiologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej i ich podstawowa ocena (Polskie Towarzystwo SI)