Joanna Pańczuk-Kępa

psycholog

Wykształcenie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychoprofilaktyka

Szkolenia i warsztaty

 • Szkolenie „Zespół Aspergera – diagnoza i modyfikacja zachowań w szkole i w domu”
 • Szkolenie „Cyberprzemoc i gry komputerowe źródłem przemocy wśród dzieci i Młodzieży”
 • Warsztat „Ustawienia systemowe w Psychoterapii”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”
 • Szkolenie dotyczące zapobiegania przemocy wśród nastolatków
 • Warsztat dotycząc pracy z dziećmi- ofiarami przemocy rówieśniczej prowadzonym przez przedstawiciela organizacji Kidscape
 • „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej” – warsztaty praktyczne
 • Szkolenie „Żałoba i utrata w praktyce interwencji kryzysowej”
 • Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
 • Kurs „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej”– prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum CBT”
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii prowadzony przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
 • Szkolenie Interdyscyplinarne przygotowujące do realizacji programów ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym
 • Szkolenie pt.: „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym” prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
 • Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców „Rodzeństwo bez rywalizacji” prowadzona przez CMPPP
 • Kurs szkolonej profilaktyki uzależnień programu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „ W zgodzie ze sobą i grupą”
 • Szkolenie  z zakresu umiejętności pomocy psychologicznej prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski
 • Kurs dla trenerów warsztatu zachowań asertywnych
 • Kurs dla trenerów warsztatu „Publiczne prezentacje”
 • Trening z zakresu komunikacji i porozumiewania się

Praktyka zawodowa:

 • Psycholog w Publicznym Przedszkolu w Warszawie
 • Praca w Telefonie Zaufania
 • Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie