Joanna Mazurkiewicz – Gronowska

Pedagog specjalny, psycholog

Wykształcenie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii; niestacjonarne studia doktoranckie z zakresu psychologii;
  Temat rozprawy doktorskiej: „Wybrane aspekty procesów pamięci i uwagi w nadpobudliwości psychoruchowej i specyficznych trudnościach w nauce matematyki”
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunek: psychologia; Temat pracy: „Psychoedukacyjne możliwości i ograniczenia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową”
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunek: pedagogika, 2-letnie studia magisterskie IITemat pracy:„Funkcjonowanie szkolne uczniów klas III z dysleksją
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i PsychologiiKierunek: pedagogika specjalna; specjalność: oligofrenopedagogika z reedukacją; 3-letnie studia licencjackie IoTemat pracy: Usprawnianie techniki czytania metodą 18 struktur wyrazowych u uczniów klasy II”

Kursy, Szkolenia, Warsztaty:

 • Udział w warsztatach „Jak skutecznie prowadzić dziecko z ADHD u psychologa” realizowanych w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” – certyfikat
 • Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna”. Wystąpienie na temat: „Profile rozwoju intelektualnego dzieci z trudnościami w uczeniu się – z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych”
 • Czynny udział i prowadzenie konferencji szkoleniowej „Uczeń z FAS– diagnoza, funkcjonowanie, profilaktyka” organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Lublinie
 • Udział w kursie trenerskim Treningu Zastępowania Agresji (ART), praktyka licencyjna oraz uzyskanie certyfikatu trenerskiego
 • Czynny udział w III Ogólnopolskiej Konferencji „Dysleksja – problem znany czy nieznany”
 • Uczestnictwo w Konferencji Szkoleniowej – Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży
  z trudnościami w uczeniu się”
 • Uczestnictwo w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – „Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się”
 • Czynny udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Dysleksja – problem znany czy nieznany”
 • Udział w kursie szkoleniowo-warsztatowym – „Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie”
 • Uczestnictwo w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – „Zapobieganie agresji w szkole”
 • Uczestnictwo w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – „Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej”
 • Udział w kursie szkoleniowym „Postawy rodzicielskie i ich wpływ na zachowanie ucznia”
 • Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji „Dysleksja – problem znany czy nieznany” oraz uczestniczenie w pracach komitetu organizacyjnego
 • Udział w zajęciach treningowo-warsztatowych „Psychopedagogiczna praca środowiskowa z rodziną z problemem uzależnienia od alkoholu”
 • Udział I w Ogólnopolskiej Konferencji Neuropsychologicznej „Neuronalny Świat Umysłu”
 • Udział w warsztatach psychoedukacyjnych „Trening interpersonalny”
 • Udział w konferencji „Jak pomagać rodzinie” zorganizowanej przez Specjalistyczną Poradnię Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin