Przejdź do treści

Iwona Miechowiecka

Logopeda, pedagog

Wykształcenie

 • Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • >Pedagogika Socjalna z Resocjalizacją – Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Praktyka

 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, szkolenie I i II-ego stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej.
 • Nauka czytania i liczenia w przedszkolu, Jak wprowadzać litry i cyfry, AZ Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wychowanie do nauczania włączającego WCIES.
 • Nazywanie świata – odmienna metoda nauka czytania
 • Planowanie pracy i monitorowanie realizacji podstawy programowej CREATUS
 • Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, warsztaty metodyczne, KLANZA.
 • Prowadzenie zajęć z dziećmi metodą Batti Strauss, warsztaty metodyczne Studio artystyczne Piccolo
 • Melorecytacja, piosenka, tańce i inne nowatorskie formy pracy z małym dzieckiem w przedszkolu, elementy muzykoterapii w wychowaniu przedszkolnym Studio artystyczne Piccolo
 • Techniki aktywizujące myślenie dziecka – TOC, szkolenie, MSCDN;
 • Diagnoza pedagogiczna. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkoe – zastosowanie Skali Gotowości Edukacyjnej (SGE-5) i wspomagania dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole, kurs doskonalący, WCIES;
 • Kształtowanie gotowości do czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnym, warsztaty metodyczne, WCIES
 • Opieka nad dzieckiem z cukrzycą w przedszkolu i w szkole
 • Jak budować u dzieci system wartości Wydawnictwo Szkolne PWN
 • Mam „niejadków” w grupie, jak wspierać dziecko przeżywające stres związany z jedzeniem. WCIES
 • Baśnie, bajki i bajeczki – terapia baśnią, warsztat przedmiotowo-metodyczny, WCIES;