Przejdź do treści

Ilona Rutkowska

Pedagog, Terapeuta integracji sensorycznej

Prowadzi zajęcia: diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Wykształcenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Studia stacjonarne; Kierunek – Pedagogika. Specjalność – Pedagogika Rewalidacyjna z Edukacją Przedszkolną
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Studia podyplomowe; Kierunek- Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin.
 • Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie – Studia podyplomowe- Integracja Sensoryczna. Certyfikat Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej

Kursy i szkolenia

 • Kurs Metody VIT;
 • Kurs Integracji Sensorycznej – I Stopień,
 • „Bezpieczeństwo w sieci”,
 • „ Trening umiejętności społecznych”
 • „Uwaga Niebezpieczeństwo!”
 • „Jak być dobrym i skutecznym nauczycielem, czyli wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny”
 • „ Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem zespołu Aspergera, na różnych etapach edukacji”
 • „Wprowadzenie do programowania dla najmłodszych z wykorzystaniem gier planszowych, klocków Scottie Go i aplikacji”
 • „ Koncepcja pracy szkoły”, „Funkcjonowanie ucznia niepełnosprawnego w szkole-zmiany programowe”
 • „Metoda Story Line w procesie wychowania i aktywnego uczenia się”
 • „ Praca z uczniem o specjalnych potrzebach w edukacji włączającej; „Prowadzenie dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
 • „ Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi w szkole ogólnodostępnej”
 • „Świat pod mikroskopem. Obserwacje młodego przyrodnika badacza”
 • „ Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie”
 • „ W krainie papieru-zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru”
 • „ Jak indywidualizować pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • „Jak przeciwdziałać i zapobiegać cyberprzemocy”