Przejdź do treści

Ewelina Kędzierska

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie

 • pedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  (studia magisterskie).
 • wychowanie przedszkolne oraz pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, szkolenie II-ego stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej.
 • Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, warsztaty metodyczne, KLANZA.
 • Program Erasmus +, Edukacja Szkolna, szkolenie, Stowarzyszenie MORENA;
 • Dialog Motywacyjny i ochrona danych osobowych – teoria i praktyka;
 • Kształtowanie gotowości do czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnym, warsztaty metodyczne, WCIES.
 • Dziecko w grupie rówieśniczej – kompetencje społeczno-emocjonalne, warsztaty metodyczne, MSCDN;
 • Opieka nad dzieckiem z cukrzycą w przedszkolu i szkole, seminarium, WCIES;
 • Diagnoza pedagogiczna. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkoe – zastosowanie Skali Gotowości
 • Edukacyjnej (SGE-5) i wspomagania dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole, kurs doskonalący, WCIES;
 • ABC współpracy z rodzicami w przedszkolu, warsztaty metodyczne, KLANZA;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe. Wykorzystanie koncepcji C. Orffa, warsztaty metodyczne, WCIES;
 • Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem alternatywnych metod pracy, warsztaty metodyczne, Agencja Piccolo;
 • Prowadzenie zajęć z dziećmi metodą Batti Strauss, warsztaty metodyczne, Agencja Piccolo;
 • Zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka, warsztaty, WCIES;
 • Praca indywidualna z dzieckiem, warsztaty, WCIES;
 • Baśnie, bajki i bajeczki – terapia baśnią, warsztat przedmiotowo-metodyczny, WCIES;
 • Praktyczne wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztat przedmiotowo-metodyczny, WCIES;
 • Techniki aktywizujące myślenie dziecka – TOC, szkolenie, MSCDN;
 • Profilaktyka zachowań agresywnych w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym, warsztaty metodyczne, WCIES;
 • kurs z zakresu „Komunikacji i Perswazji”;

Działalność

 • Koordynator warszawskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie.