Dorota Podlecka

Dorota Podlecka

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, terapeuta ręki

Wykształcenie

 • Centrum Integracji Sensorycznej, Kierunek Terapeuta i Diagnosta Integracji sensorycznej – studia podyplomowe
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magisterskie studia niestacjonarne, wydział Pedagogiki; specjalizacja: doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie licencjackie studia niestacjonarne , wydział Pedagogiki; specjalizacja: pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna.
 • Szkoła Policealna w Olsztynie kierunek Terapeuta Zajęciowy

Kursy i szkolenia

 • Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej – I i II stopnia
 • Warsztaty z Choreoterapii „Taniec może leczyć”
 • Kurs „Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej ” I stopnia
 • Letnia szkoła Glottodydaktyki- licencja
 • Kurs „współpraca z rodzicami”
 • Kurs I stopnia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Kurs przewodnika wycieczek szkolnych.
 • Kurs instruktarzowy „Animator zabaw dziecięcych”.
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej dzieciom.
 • Szkolenie na temat „Przedszkolne zabawy w teatr”.
 • Szkolenie na temat „Ewaluacja w praktyce przedszkolnej”.
 • Szkolenie „Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole”.
 • Szkolenie „Zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • Warsztaty na temat „Tajników pracy Doradcy Zawodowego”
 • Warsztaty metodyczne z papieroplastyki „Papierowe fantazje XI”
 • Warsztaty muzyczno-metodyczne „Kreowanie muzycznej aktywności dzieci poprzez ruch, zabawy taneczne, śpiew i grę na instrumentach”
 • Zajęcia modelowe „Zabawy przygotowujące do szkoły”