Dorota Floriańczyk

Psycholog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika
  wczesnoszkolna.
 • Studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, specjalizacja kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii; ukończone tytułem magistra psychologii.

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Szkolenie dające uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Intekigencji Stanford-Binet 5;
 • Szkolenie „Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r”;
 • Szkolenie „Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej” obejmujące diagnozę i terapię zaburzeń manualnych i grafomotorycznych;
 • Szkolenie „Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami rozwojowymi” prowadzone przez Tracy M. Stackhouse, MA, OTR i Julię Wilbarger, Ph.D., OTR/L organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej;
 • Szkolenie II stopnia w zakresie integracji sensorycznej dające uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej (certyfikat nr 3759 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej-PSTIS). Instruktorzy prowadzący szkolenie: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Marta Wiśniewska.
 • Szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu (MDS) – sesja praktyczna prowadzona przez mgr Ewę Jakacką organizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości;
 • Szkolenie I stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Warsztaty „Jeszcze przedszkolak czy już pierwszoklasista? – jak wspierać rozwój dzieci w okresie ważnych zmian” zorganizowane przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu (MDS) – sesja teoretyczna prowadzona przez prof. Martę Bogdanowicz organizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości;
 • Szkolenie z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopnia uprawniające do samodzielnego prowadzenia zajęć tą metodą prowadzone przez Bożenę Kisiel międzynarodowego trenera International Sherborne Foundation w Bristolu;
 • Szkolenie poszerzające kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno-pedagogicznego organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP;
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP;
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne dające uprawnienia do posługiwania się Baterią-8, 7/9 oraz Baterii-10-12 w praktyce diagnostycznej organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP;
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów, dające uprawnienia do posługiwania się Baterią-GIM w praktyce diagnostycznej organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP;
 • Warsztaty z zakresu współpracy z rodzicami w szkole i przedszkolu organizowane przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Szkolenie w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym s.c. z wprowadzenia do psychoterapii (elementy wywiadu i obserwacji, trening interpersonalny, elementy psychoterapii, psychologia narracyjna, genogram);
 • Szkolenie w zakresie środowiskowej pracy profilaktycznej w Lubelskim Towarzystwie „Kuźnia” obejmujące trening interpersonalny i podstawy diagnozy środowisk lokalnych i planowania systemowych działań profilaktycznych dla danego środowiska;