Doradztwo zawodowe

Przychodzi taki moment, jak w życiu każdego młodego człowieka, kiedy stajesz przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Warto wtedy podjąć dobre decyzje, bo będą one rzutowały na twoją przyszłość i pracę. Istotna okazuje się znajomość swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych, po to by w przyszłości wykonywać zawód który da satysfakcję i często okazuje się kluczem do pełnego i szczęśliwego życia.

Spotkanie z doradcą zawodowym, pomoże Ci odkryć Twój własny talent, pasje i zdolności. Zapraszamy Cię na dwa-trzy spotkania:

1 spotkaniewywiad i testy predyspozycji zawodowych – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, test inteligencji wielorakiej, test określający typ zawodowy i zainteresowania zawodowe,

2 spotkanieomówienie wyników testów i doradztwo jak optymalnie wykorzystać posiadane zdolności określając przykładowe kierunki kształcenia i preferowane zawody,

3 spotkanie (opcjonalnie)pomoc w logowaniu do szkół.