Coaching rodzicielski

Rodzicu, jeśli chcesz…

  • być szczęśliwym rodzicem
  • mieć szczęśliwe dziecko
  • budować dobre relacje ze swoim dzieckiem
  • znaleźć równowagę pomiędzy szanowaniem niezależności osobistej dzieci a przestrzeganiem przez nich zasad
  • znaleźć rozwiązania swoich problemów wychowawczych
  • zapraszamy na coaching rodzicielski.

Coaching rodzicielski trwa ok.5 sesji (sesja ok. 1,5-2h) w zależności od potrzeb. Coaching nie jest terapią. Psychoterapia skupia się na przeszłości i na uwolnieniu od cierpienia, coaching skupia się na przyszłości i na osiągnięciu celów.