Bożena Dławichowska

Logopeda, pedagog, filolog, terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie

 • Klinika Integracji Sensorycznej WS EWS – Terapeuta uprawniony do prowadzenia diagnoz i terapii integracji sensorycznej
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki- Pomagisterskie Studium – Logopedyczne – Logopeda dyplomowany
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna kierunek – Pedagogika Edukacji Początkowej – Magistr Edukacji Początkowej
 • Studium Nauczycielskie – Wychowanie Przedszkolne

Szkolenia i warsztaty

 • Stimulus- Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Oficyna MM- Praca z dzieckiem szczególnie zdolnym
 • Oficyna MM- Indywidualizacja kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów
 • Oficyna MM- Praca z uczniem trudnym
 • Stimulus – Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • Stimulus -Konstruowanie indywidualnej pomocy dla ucznia – jak zorganizować pomoc pedagogiczno – psychologiczną i zapewnić uczniom indywidualizację nauczania
 • Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny dr n. hum. Anna Prożych- „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”
 • Warsztaty Marzanna Skoczylas – Mądra miłość – jak stawiać granice dziecku
 • Warsztaty psychologiczne Urszula Sarnecka-Lekcje sukcesu – jak motywować uczniów do nauki, pomagać przezwyciężać niepowodzenia szkolne, o zdrowym stylu życia
 • Studio edukacyjne Eko-Tur- Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
 • Studio edukacyjne Eko-Tur- Skuteczne komunikowanie się
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator – Jak wspierać aktywność uczniów w procesie edukacyjnym
 • Warsztaty Psychologiczne- Trening zachowań asertywnych
 • Scolar – „Diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”