Bezpłatna terapia w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1

EduPoint.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
jest uprawniona do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju *.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH TERAPII
OFERTUJE PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

– ZGODNIE Z USTAWĄ O SYSTEMIE OŚWIATY PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW
PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ I STOSOWNYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI

Jak uzyskać bezpłatne terapie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Aby zapisać się do Poradni EduPoint.pl na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, należy posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Opinia ta jest dokumentem uprawniającym dziecko do korzystania z bezpłatnych tarpii wczesnego wspomagania rozwoju od dnia jej wydania (w praktyce od najwcześniejszych dni życia dziecko) do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Z zajęć skorzystać może dziecko posiadające obywatelstwo polskie – nie jest istotne miejsce zamieszkania dziecka, ani rodziców (mogą to być dzieci zamieszkałe na Białołęce, ale również w Markach albo …Krakowie).

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w całej polsce.

W celu starania się o wydanie opinii przez właściwą (PAŃSTWOWĄ/PUBLICZNĄ) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, należy złożyć w poradni wniosek, poparty odpowiednią dokumentacją. Na dokumentację tę powinna składać się:

wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

zaświadczenie lekarskie celem wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 opinie psychologiczne, pedagogiczne

 oraz inne specjalistyczne diagnozy: np.: logopedyczne, integracji sensorycznej

W celu uzyskania informacji dotyczących wymogów związanych z dokumentacją prosimy skontaktować się z nami drogą telefoniczną lub e-mailową.

* – podstawa prawna: art. 71 b ust. 2a ustawy o systemie oświaty; – zgodnie z tym przepisem w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych tworzone mogą być zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną; – zgodnie z art. 71 b ust. 2 b – Dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ I UMÓW WIZYTĘ