Anna Szewczyk

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii – Specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości

Szkolenia i warsztaty

 • Rok z terapią poznawczo-behawioralną Poza Schematami
 • Trening Umiejętności Społecznych – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS
 • Szkolenie z Metody C. Sutton -– Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS
 • Warsztaty „Zabawa inspirująca rozwój”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”
 • Szkolenie: „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – obraz  zespołu, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi.”
 • Prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum CBT”.
 • „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • „Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” – Polski Instytut Eriksownowski
 • „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin” Krakowskim Instytucie
 • Psychoterapii Krótkoterminowej „Psychoterapia Dziecka i Rodziny” – ukończone 2,5 letnie Studium Krakowskim Instytucie
 • Psychoterapii Krótkoterminowej
 • Akademia Terapii Edukacji Psychologicznej Fundacji Synapsis – „Kurs Bazowy Umiejętności Psychologicznych”
 • „Zastosowanie arteterapii w pracy z dziećmi” – Centrum Doradztwa i Edukacji Sukces
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”- Centrum Doradztwa i Edukacji Sukces

Praktyka zawodowa:

 • praca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • doświadczenie w pracy w szkole podstawowej i przedszkolu.