Przejdź do treści

Anna Strzelczak

Psycholog, diagnosta psychologiczny

Wykształcenie

 • Psycholog – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Studium Podejścia Zintegrowanego NVC i TSR. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
 • Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT, Warszawa.
 • Wsparcie dziecka z objawami lękowymi. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT, Warszawa.
 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT, Warszawa.
 • Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi. GoProgress, Wrocław.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Centrum Diagnozy i Terapii ADHD, Gdańsk.
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
 • Zaburzenia i choroby psychiczne u dzieci i młodzieży. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
 • Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami rozwoju. REMEDIAR, Wrocław.
 • Diagnoza zaburzeń dyslektycznych u dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Wydawnictwo WIR, Kraków.
 • Problemy okresu dojrzewania i dorastania. Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP, Warszawa.
 • Trening pewności siebie; Program wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej. „Bliżej Dziecka” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych, Warszawa.
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
 • Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
 • Trudności w nauce czytania spowodowane wadami i zaburzeniami narządu wzroku; cechy narządu wzroku a ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa. IMPULS. Gabinet Terapii Dziecięcej, Warszawa.
 • Liczne kursy i szkolenia w zakresie stosowania narzędzi do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej: Skale Inteligencji i Rozwoju IDS, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leiter-3, Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE, Baterie Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych GPTPiP, i wiele innych.