Przejdź do treści

Aneta Zbieska

Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, prowadzący diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych, arteterapię, biblioterapię, wczesną stymulację rozwojową dziecka

Prowadzi zajęcia: Diagnoza i terapia logopedyczna

Wykształcenie

  • Collegium Humanum-w Warszawie – Neurologopedia
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Logopedia
  • WSPS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – poznanie, wspomaganie, skuteczność
  • WSPS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – pedagogika specjalna (kierunek pedagogika terapeutyczna)

Praktyka

  • Praktyka specjalistyczne w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej dzieci – poradnie i przedszkola.
  • Staż w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej osób dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego po udarach, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z chorobami neurogeneracyjnymi – Mazowiecki Szpital Bródnowski Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.
  • Praktyka w zakresie terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: szkoły przyszpitalne, przedszkola oraz ośrodki terapeutyczne

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do drugiej osoby.