Przejdź do treści

Alekandra Ślusarz

Psycholog

Diagnoza i terapia psychologiczna oraz konsultacje psychologiczne. Pomaga młodzieży i dzieciom oraz ich rodzicom.

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych Studia Podyplomowe
  – Przygotowanie Pedagogiczne
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  – Wydział Pedagogiki i Psychologii Magister Psychologii
  – – Specjalność: Psychologia kliniczna i neuropsychologi

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie w zakresie Spektrum Autyzmu w Terapii Integracji Sensorycznej 
 • Dieta jako istotny element terapii autyzmu
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się – poziom zaawansowany
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zespół Aspergera w przedszkolu i szkole
 • Trudne zachowania dziecka ze spectrum autyzmu
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Szkolenie – zakres tematyczny: Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi