Aleksandra Gawrońska


Aleksandra Gawrońska

Pedagog, Terapeuta integracji sensorycznej

Prowadzi zajęcia: diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Wykształcenie

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Kierunek: Pedagogika Specjalna Specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Kierunek: Pedagogika; Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy

  • Szkolenie II stopnia na terapeutę Integracji Sensorycznej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej- uzyskanie certyfikatu
  • Szkolenie I Stopnia na terapeutę Integracji Sensorycznej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej