Agnieszka Dąbrowska

Logopeda, pedagog

Wykształcenie

  • Podyplomowe studia w zakresie logopedii – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Studia magisterskie – kierunek filologia polska – Uniwersytet Warszawski

Praktyki:

  • Praktyki specjalistyczne w zakresie oligofrenologopedii, dyzartrii, afazji, balbutologopedii, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego,  logopedii w autyzmie

  • Praktyki w zakresie dyslalii

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Dzięki temu mogłam dokładnie obserwować ich rozwój (również językowy), wspomagać go i zdobywać doświadczenia w relacjach z małym, a potem coraz starszym człowiekiem.

Ważną część moich zainteresowań stanowi śpiew chóralny. Od 6 lat śpiewam w chórze wielogłosowym. Zajęcia z emisji głosu, które są nieodłączną częścią regularnych prób, usprawniają mój aparat mowy, a także stanowią rozrastającą się wciąż bazę pomysłów na ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które wykorzystuję w pracy z dziećmi.